1

Kund

Enjay
2

Projekt

Visuell identitet

Visuell identitet

För att nå globala klimatmål behövs mer än bara grön energi, vi behöver också använda mindre av den energi som redan finns. Enjay är ett innovativt svenskt bolag som strävar efter att minska energianvändningen genom att ta vara på överskottsenergi där det tidigare varit omöjligt. Vi tog fasta på det och skapade en energisnål men tydlig identitet som kommunicerar med så lite energi som möjligt.

Identiteten är dynamisk och förändras beroende på vilket medie den uppträder i. I digitala kanaler är bakgrunden släckt och drar på så sätt mindre energi. I tryck låter vi pappret stå för färgen för att inte slösa på trycksvärtan.

Och vem har sagt att en skylt måste tryckas, kan den inte lika gärna ha budskapet utskuret för att dra nytta av det bakomliggande ljuset?

Jakten på energislöseriet har också utformat logotypen som har tappat nästan en tredjedel av sin kropp utan att för den skull bli otydlig.

Fler projekt

Hansa

En riktigt God Jul!

Hansa

Rules are for fools

Hansa

Det riktiga Herrmodet