Reklam som ger resultat i en tid då det är lätt att välja bort reklam.

Vi är Malmö

En kreativ och strategisk partner med en övertygelse om att allt kommunicerar. Alla våra insatser tar utgångspunkt i ett affärsmål. Med detta i sikte skapar vi sedan en tydlig plan för kommunikationens roll i målsättningen.

Vi tror på att effektiv reklam föds ur humanistiska insikter, men istället för att repetera samma budskap i varje kanal strävar vi efter ett samspel. Att utifrån varje kanals premiss, skapa en helhet som tar en tydlig position och berör.

Till vår hjälp har vi en pedagogisk process utvecklad för att säkerställa långsiktiga kommunikationskoncept som kan appliceras på alla tillgängliga kontaktytor. Vi anlitar de bästa specialistkompetenserna till varje enskild uppgift. Det är alltså målet som dikterar vilka resurser som krävs, inte tvärt om.

Modiga kunder undanbedes

Det pratas om att reklamköparna måste bli modigare, det tror inte vi. Vi tror att de behöver bli tryggare. Trygghet uppstår i tätt samarbete med gemensamma mål och tydliga processer. Det är inte bara givande, det är ett måste om vi ska vara effektiva och nå resultat. Integrerat och över gränserna; byrå, kund, specialister, in-house.

I ett sammansvetsat, klartänkt team behöver ingen chansa. Då infinner sig det lugn som bäddar för relevant och modig reklam.

Låter det tilltalande? Välkommen till Malmö.

En process med kanalen i centrum

I vår process tar vi tidigt hänsyn till tillgängliga kanaler. På så sätt säkerställs att vi når rätt målgrupp, med relevant budskap, dramatiserat på ett sätt som passar den kanal budskapet förmedlas i.

Omvärld
Här får vi en överblick av utgångsläget. Hur ser spelplanen ut? Hur navigerar vi oss mot målet? Vilka är våra konkurrenter och hur agerar de? Hur ser målgruppen ut? Och vad är deras inställning, drivkraft och behov? Vilken är omvärldens syn på vår kategori och vad kommer att påverka segmentet på sikt?

Strategi
I strategifasen kokar vi buljong på varumärkets ingredienser. Det utmynnar i ett styrdokument som ligger till grund för all kommunikation. Sist, men absolut inte minst, sker en dramatisering av strategin. Syftet är att säkerställa att strategin inte blir ett papper som ligger i en skrivbordslåda medan alla springer åt varsitt håll. Då vet vi också att fundamentet håller och kan generera långsiktiga resultat.

Kanal
En kartläggning av befintliga kontaktytor där vi säkerställer att upplevelsen av varumärket är densamma – oavsett kanal. Exempel kan vara fysisk butik, hemsida, köpta kanaler, sociala medier eller PR-utspel. Därefter genomförs en analys där vi eventuellt kompletterar med nya kanaler samt säkerställer att vi ger de olika kanalerna rätt uppgift i förhållande till kundresan.

Idé
Med det strategiska styrdokumentet som grund utvecklas kreativa lösningar optimerade för respektive kanal. Varje enhet bygger och linjerar med den presenterade strategiska dramatiseringen.

Produktion
I tätt samarbete med våra uppdragsgivare går vi från idé till leverans. Då våra lösningar inte är bundna till specifik media samarbetar vi ofta, i denna fas, med specialister som besitter lång erfarenhet för respektive typ av kommunikationsinsats.

Malmö är framtiden. Vi är Malmö.

En industristad som tvingats anpassa sig till nya tider och förutsättningar. Med blicken ut mot världen har den under lång tid välkomnat nya gäster och influenser. Medialt en slagpåse som ofta sägs vara på gränsen till förfall. Lite orättvist kan tyckas för samtidigt har vi så mycket unikt till vår fördel.

Vi har Sveriges yngsta befolkning, sammansatt av en unik kulturell blandning, där varannan invånare har minst en förälder född utanför rikets gränser. Vi har stor socioekonomisk variation och vi bor nära varandra på en geografiskt kompakt yta. Friktionsfritt? Nej. Finns här utmaningar? Absolut. Är det framtiden? Högst sannolikt.

Malmös utmaningar är stora, så även i kommunikationsbranschen. Högt satta mål ska nås med begränsande resurser.  En osannolik bredd av kanaler ska arbeta tillsammans med tidigare ej skådad effektivitet. Det ska trollas med knäna och kokas soppa på spik. Friktionsfritt? Nej. Finns här utmaningar? Absolut. Är det framtiden? Högst sannolikt.

Men här har vi grejen, det finns ingen väg tillbaka. Malmö är framtiden. Vi tror att ur Malmö kan det komma något helt unikt. Att tillsammans kan vi skapa resultat som överstiger summan av beståndsdelarna. Genom att ta vad vi har och sammanfoga dem på ett nytt sätt skapas nya möjligheter. Vi är inte färdiga i vår form, vi är under konstant utveckling. Vi är Malmö.